gin tasting

Alcohol en evenwicht: een moeilijke (budgettaire) oefening

Dat alcohol ongezond kan zijn, is duidelijk. Het invoeren van accijnzen is dan ook een legitieme ingreep. Een bepaalde kost per eenheid pure alcohol die terug te vinden is in een alcoholische drank zou hiervoor het meest logische systeem zijn.

Oneerlijke ongelijkheid

Niet volgens onze overheid. Door een machtige bier- en wijnlobby in dit land wordt sterke drank onderworpen aan een buitensporig veel hogere accijns per eenheid pure alcohol dan diezelfde eenheid pure alcohol in wijn of bier. Dit was in het verleden al het geval, maar door de recente taxshift wordt deze concurrentievervalsing nog wat steviger gebetonneerd.

Enkele eenvoudige cijfers maken dit duidelijk. Een pintje wordt 1,21 eurocent duurder, een fles wijn net meer dan 20 eurocent en een fles sterke drank meer dan 3 euro. Wanneer we ervan uitgaan dat een pintje, een fles wijn en een fles sterke drank respectievelijk 1,25cl, 9cl en 28cl pure alcohol bevatten, is dit het resultaat: per centiliter pure alcohol komt er voor bier, wijn en sterke drank een accijnsverhoging van respectievelijk 0,8 eurocent, 2,22 eurocent en 9,29 eurocent. De wanverhouding bestond al en is bij deze uit haar voege gebarsten.

Cocktails for the happy few

Voor een cocktailbar is deze regeringsbeslissing moordend. Het arbeidsintensieve karakter en de productkost maken cocktails sowieso al een duur drankje. Maar als de verhoging wordt doorgerekend aan de klant – wat deels gaat gebeuren – kom je in het hogere kwaliteitssegment (à la Jiggers, Dogma, Pony’s, L’Apereau, Cocktails at Nine en Dirty Rabbit) al terecht bij een prijs van 15 euro per cocktail. Een koppel kan dan kiezen uit een fles – veel minder zwaar belaste – huiswijn van 30 euro of ieders 1 cocktail. Een keuze die de regering voor velen in hun plaats heeft gemaakt.

Wij stellen voor dat de consument zelf mag kiezen of een cocktailcultuur zich in België kan ontplooien in navolging van Parijs, Berlijn, New York en Londen. Maak dit niet van bij de start onmogelijk door oneerlijke concurrentie.

Dus je volgende shotje tequila is for government!